Thursday, May 11, 2006

Groene kikker Kwintelooijen

 

Van de groene kikker hebben we nog geen eiklompen gevonden. Posted by Picasa

Rugstreeppad Kwintelooijen

 

De poelen zijn nu het domein van de groene kikker en de rugstreeppad. Ondanks de perfekte omstandigheden voor rugstreeppadden zijn er op Kwintelooijen nog niet zoveel exemplaren. Vanavond konden we met moeite twee mannetjes vinden. Ze riepen ook niet al te vaak zodat het niet zo makkelijk was om ze te vinden. Ze zaten wel in de nieuwe poel die de perfekte omstandigheden voor deze soort heeft. Ondiep, met heel vlak verlopende randen en weinig begroeiïng.
Ze riepen ook maar enkele keren, zodat een volgende keer misschien wat meer plekken en exemplaren oplevert. Posted by Picasa

Bruine kikker en paddenlarven

 
Terug op Kwintelooijen.
Het is op deze foto wel heel duidelijk dat niet alle kikkervisjes hetzelfde zijn. Op deze lichte bodem zijn de bruine kikkerlarven ook erg lichtbruin gekleurd. De paddenlarven blijven gewoon even zwart als altijd. Zou de paddelarve geen camouflage nodig hebben vanwege zijn giftigheid?
Het is ook opvallend hoe snel de bruine kikkerlarven zijn gegroeid in vergelijking met de paddenlarven. De eieren zijn ongeveer om dezelfde tijd afgezet. Posted by Picasa

Monday, May 08, 2006

Grote vrouwtjesadder

 
Deze vrouwtjesadder kennen we al een paar jaar en heb ik nu voor het eerst dit jaar weer op haar vaste zomerverblijf gevonden. Posted by Picasa