Thursday, March 30, 2006

Amfibieën op Kwintelooien

Bij Veenendaal vinden we de zandafgraving Kwintelooien. In het kader van de inventarisatie van dit gebied door de KNNV Wageningen, zijn we op zoek gegaan naar amfibieën in de avond. Het is al een weekje zacht weer, dus bijna alle padden en bruine kikkers zijn al gearriveerd en al volop bezig met het afzetten van de eieren. Het lijkt erop dat de meeste bruine kikkers het water al weer verlaten hebben, maar de gewone pad was nog volop aan het paren. Verder vonden we nog kleine watersalamander en groene kikker (bastaardkikker).

Paddenorgie

Als snel troffen we langs de waterkant een enorm aantal parende padden aan. tussen de stengels van de pitrus hebben de padden al massaal hun eisnoeren afgezet. Op deze plek waren zeker 500 padden te zien.  Posted by Picasa

Darkroom

De padden waren duidelijk in de minderheid. Af en toe zagen we wat mannetjes van de bruine kikker. Er waren weinig of geen bruine kikkervrouwtjes meer die nog eieren af moesten zetten, zodat deze kikker waarschijnlijk te laat is om nog aan de voortplanting deel te nemen, ook niet alle mannelijke padden vinden een maatje. Posted by Picasa

Massale eiafzetting van bruine kikker en pad

In deze foto zie je dat er al heel wat eieren zijn afgezet. Links zie je de eiklompen van de bruine kikker en daar rechts van en tussen de stengels van de pitrus de eiersnoeren van de gewone pad. Ook zie je nog wat heel vers gelegde eieren van de bruine kikker voor de pitrus. Posted by Picasa

Eiklompen van de bruine kikker

De rechter eiklomp ligt er duidelijk al wat langer.  Posted by Picasa

Een stel late bezoekers

 Posted by Picasa

Padden in een kale poel

Deze padden in amplex bevinden zich in een kale poel, dat heeft niet de voorkeur van de gewone pad. De rugstreeppad vindt dat wel prima. In deze poel zaten ook niet zoveel exemplaren. Posted by Picasa
Deze groene kikker (bastaardkikker volgens de nieuwe nomenclatuur) was ook op weg naar het water. Het zal nog wel een tijdje duren voor deze soort ook eieren af gaat zetten. Posted by Picasa

Weer terug

Deze pad was al op de weg terug. Waarschijnlijk alweer eieren afgezet. Om een uur of negen zagen we al weer tientallen padden het land weer optrekken. Posted by Picasa

Wednesday, March 29, 2006

De reptielen zijn weer wakker

De afgelopen twee weken ben ik weer fanatiek aan het fotograferen geweest. Tijdens de koude periode half maart waren er al veel adders collectief aan het zonnen. Nu het weer wat zachter is geworden zijn alle reptielen weer wakker en gisteren waren ze allemaal present (alle soorten behalve natuurlijk de muurhagedis, die in mijn ogen niet echt inheems is en afhankelijk van stadsmuren en milieu's). Alleen de ringslang die opeens als een regenworm uit een gat in de grond kroop kon ik niet meer fotograferen. Eindelijk ook de levendbarende hagedis ontdekt in mijn gebied. Op de grote heidegebieden komt hij daar niet voor, maar op een open plek vol met grasbulten heb ik er twee gezien en een mooi vrouwtje kunnen fotograferen.

Gisteren heb ik ook nog de eerste gladde slang gezien en kunnen fotograferen, een vrij dof gekleurd vrouwtje op een nog onbekende plek. Als het nog wat zachter wordt zijn ze misschien een keer in grote aantallen te zien.

De adder is in dit gebied wel erg bedreigd, rond de overwinteringsplek zijn altijd wel 12 of 13 individuen te vinden. Gezien de geringe aantallen vrouwtjes daarbij ga ik er vanuit dat er zeker 20 adders overwinteren. Omdat ik er ook wel gladde slang en ringslang gezien heb blijkt het een enorm belangrijke plek te zijn. Eigenlijk is dit de enige plek op de Zuid Veluwe waar zoveel reptielen en soorten voorkomen.

Voor de adder is het helemaal van levensbelang, want ik heb nog geen andere overwinteringsplaatsen gevonden in de omgeving. Gelukkig gaat er een ecoduct komen naar de Doorwerthse Hei en wordt daar nu een reptielvriendelijk beheer gevoerd. Hopelijk kan zo de adderpopulatie weer wat versterkt worden, want de adder blijft met maar één grote hotspot wel erg kwetsbaar.

Hazelwormen zijn over het hele gebied te vinden en zijn wel talrijk te noemen omdat de trefkans met een hazelworm niet al te groot is omdat hij zich het meestal ondergronds of onder de begroeiïng is bevindt. De meeste dagen kom ik toch wel 1 of twee hazelwormen op allerlei verspreid liggende plekken tegen.

Opvallend is dat ook de ringslang veel van de heide gebruikt maakt. Aangezien ik op het zuidelijke terrein eigenlijk nooit kikkers tegenkom is het nog onduidelijk waar ze zich op de heide mee voeden. Misschien gebruiken ze het gebied alleen om te overwinteren of te zonnen en zoeken ze prooien ten noorden van de beek. Vreemd genoeg vind je daar soms wel kikkers, maar nooit ringslang.

Prachtig gekleurd addervrouwtje

 Posted by Picasa

De eerste ringslang van het jaar

 Posted by Picasa

Kop van Hazelworm

 Posted by Picasa
Kop van een mannetjesadder Posted by Picasa

Levendbarende Hagedis

Na een tip toch nog levendbarende hagedis gevonden bij Laag Wolfheze. Op de heide daar komen ze niet voor, maar wel op deze open plek. Posted by Picasa