Wednesday, March 29, 2006

De reptielen zijn weer wakker

De afgelopen twee weken ben ik weer fanatiek aan het fotograferen geweest. Tijdens de koude periode half maart waren er al veel adders collectief aan het zonnen. Nu het weer wat zachter is geworden zijn alle reptielen weer wakker en gisteren waren ze allemaal present (alle soorten behalve natuurlijk de muurhagedis, die in mijn ogen niet echt inheems is en afhankelijk van stadsmuren en milieu's). Alleen de ringslang die opeens als een regenworm uit een gat in de grond kroop kon ik niet meer fotograferen. Eindelijk ook de levendbarende hagedis ontdekt in mijn gebied. Op de grote heidegebieden komt hij daar niet voor, maar op een open plek vol met grasbulten heb ik er twee gezien en een mooi vrouwtje kunnen fotograferen.

Gisteren heb ik ook nog de eerste gladde slang gezien en kunnen fotograferen, een vrij dof gekleurd vrouwtje op een nog onbekende plek. Als het nog wat zachter wordt zijn ze misschien een keer in grote aantallen te zien.

De adder is in dit gebied wel erg bedreigd, rond de overwinteringsplek zijn altijd wel 12 of 13 individuen te vinden. Gezien de geringe aantallen vrouwtjes daarbij ga ik er vanuit dat er zeker 20 adders overwinteren. Omdat ik er ook wel gladde slang en ringslang gezien heb blijkt het een enorm belangrijke plek te zijn. Eigenlijk is dit de enige plek op de Zuid Veluwe waar zoveel reptielen en soorten voorkomen.

Voor de adder is het helemaal van levensbelang, want ik heb nog geen andere overwinteringsplaatsen gevonden in de omgeving. Gelukkig gaat er een ecoduct komen naar de Doorwerthse Hei en wordt daar nu een reptielvriendelijk beheer gevoerd. Hopelijk kan zo de adderpopulatie weer wat versterkt worden, want de adder blijft met maar één grote hotspot wel erg kwetsbaar.

Hazelwormen zijn over het hele gebied te vinden en zijn wel talrijk te noemen omdat de trefkans met een hazelworm niet al te groot is omdat hij zich het meestal ondergronds of onder de begroeiïng is bevindt. De meeste dagen kom ik toch wel 1 of twee hazelwormen op allerlei verspreid liggende plekken tegen.

Opvallend is dat ook de ringslang veel van de heide gebruikt maakt. Aangezien ik op het zuidelijke terrein eigenlijk nooit kikkers tegenkom is het nog onduidelijk waar ze zich op de heide mee voeden. Misschien gebruiken ze het gebied alleen om te overwinteren of te zonnen en zoeken ze prooien ten noorden van de beek. Vreemd genoeg vind je daar soms wel kikkers, maar nooit ringslang.

No comments: