Thursday, March 30, 2006

Padden in een kale poel

Deze padden in amplex bevinden zich in een kale poel, dat heeft niet de voorkeur van de gewone pad. De rugstreeppad vindt dat wel prima. In deze poel zaten ook niet zoveel exemplaren. Posted by Picasa

No comments: