Sunday, June 25, 2006

Paairijpe karper

 

Deze karper heeft nog geen kuit geschoten te oordelen aan de dikke buik. Opvallend die verschillen in voortplantingsstrategie. Op sommige plaatsen met ondiep voedselrijk water kunnen karperpopulaties wel in het wild voortbestaan, maar in dit heldere diepe plasje blijft het waarschijnlijk nog te lang koud om tot een succesvolle voortplanting te komen. Posted by Picasa

No comments: