Thursday, July 17, 2008

Heidelucifer (Cladonia floerkeana)

 

Deze heidelucifers zijn wat regelmatiger van vorm dan het vorige korstmos dat ik gepost heb (Cladonia coccifera). Naam spreekt voor zich.
Posted by Picasa

No comments: