Thursday, August 17, 2006

Rugstreeppadje Epidalia calamita Bufo calamita?

 
Bij wijze van uitzondering een foto van een rugstreeppadje uit de hand. Op Kwintelooien vonden we ongeveer dertig van dit soort padjes, in de buurt van de poel waar we ze haddden horen roepen. Eieren waren niet gevonden, maar zijn er dus wel geweest. De enige amfibieënsoort die nog ontbreekt aan onze waarnemingen is de alpenwatersalamander, die hier al wel eerder gevonden is. Posted by Picasa

No comments: