Sunday, March 11, 2007

Groot mannetje

 

Deze grote grijze adderman was gelukkig nog aanwezig. De adders op de Veluwe zijn erg geïsoleerd en kwetsbaar. In dit gebied zijn er waarschijnlijk niet meer dan enkele tientallen. Hopelijk hebben de verbindingsmaatregelen succes.

De andere problemen voor adder en levendbarende hagedis zijn verdroging en verbossing. Veel open en halfopen terreinen zijn de afgelopen tientallen jaren dichtgegroeid. De verdroging duurt al langer en is misschien nog ernstiger. Adders bereiken de hoogste dichtheden op de plas/dras gedeelten van heideterreinen.
Posted by Picasa

No comments: