Sunday, March 11, 2007

Twee mannetjes

 

Deze mannetjes zijn net weer actief en willen veel zonnen. Ze blijven hier nog een week of drie tot ze verveld zijn, dan gaan ze op zoek naar de vrouwtjes die zich dan al door het terrein aan het verspreiden zijn. De vrouwtjes vinden ze door middel van de geur, die ze oppikken door met de gespleten tong de bodem af te tasten en daarna te analyseren in het orgaan van Jacobson. Wij mensen kunnen de vruchtbare vrouwtjes ook goed ruiken.
Posted by Picasa

No comments: